برند Parker در سال ۱۹۱۷ به عنوان کارخانه آمریکایی که به صورت اختصاصی بر روی تکنولوژی کنترل حرکتی فعالیت داشته، تاسیس گردید. ساختمان مرکزی آن در ایالت  Mayfield Heights, Ohio ودر شهر Cleveland قرار دارد. Parker بزرگترین کمپانی فعال در فناوریهای کنترل حرکتی و در زمینه فضا ، کنترل آب