کاهنده فشار / Regulator رگولاتور فشار ( Pressure Regulator ) نقش مهمی در سیالات صنعتی و ابزار دقیق ایفا میکند و در پاسخ به تغییرات سیستم به حفظ و کنترل سیال کمک می نماید. با توجه به اهمیت رگولاتور ها در سیستم انتخاب مناسب و ایمن بسیار حائز اهمیت میباشد