خوردگی و دلایل به وجود آمدن آن

خوردگی یا Corrosion  خوردگی ( Corrosion ) تخریب فیزیکی یک ماده در اثر فعل و انفعالات با محیط آن میباشد. Corrosion زمانی اتفاق می افتد که یک اتم فلز توسط یک سیال اکسید می شود و منجر به از بین رفتن مواد در سطح فلز و کاهش ضخامت آن می

ادامه مطلب

استاندارد NACE و انتخاب متریال مناسب سیال ترش

تولیدکنندگان نفت و گاز همیشه به دنبال تامین نیازهای انرژی جهان و گسترش جریان های درآمدی خود هستند. یک حرکت جمعی به سمت بهره برداری از ذخایر منابع غیر متعارف در اعماق بیشتر و فواصل دورتر از سواحل صورت گرفته است. نشت ناشی از گاز ترش یا سایر خرابی های

ادامه مطلب

تفاوت خوردگی حفره ای ( Pitting Corrosion ) و شکافی ( Crevice Corrosion ) و مفهوم آنها

خوردگی در هر حالت و هر نوعی یک معضل مهندسی هست. آسیب ناشی از خوردگی کنترل نشده سیستم لوله کشی در هر پروژه ای چه Offshore , Nearshore و یا Onshore بسیار پرهزینه و خطر آفرین خواهد و موجب از بین رفتن سود پروژه میگردد. پبشگیری از خوردگی از آنجا

ادامه مطلب