المان های مهم در تیوبینگ و مونتاژ اتصالات مهره و فرول ( Tube Fittings ) در مورد دستور عمل نصب و مونتاژ اتصالات و شیرآلات تیوبینگ شبهه هات و محدودیتهای بسیاری وجود دارد. ما بر آنیم،  که با استفاده از تجربه و دانش تخصصی خود بتوانیم بسیاری از مجهولات و