نیدل ولو یا شیر سوزنی در واقع شیری می باشد. که وظیفه انسداد و یا باز کردن مسیر سیال را به صورت تدریجی و قابل تنظیم دارا می باشد.

از محاسن این شیر نسبت به دیگر شیرآلات کنترل میزان عبور سیال و یا به تعبیری تدریجی بودن آن می باشد، که این مورد کمک شایانی به تنظیم جریان عبوری می کند.

مکانیزم به وسیله یک شفت به نام استم ( Stem) که توسط یک دسته فلکه ای ، میله ای و یا حتی متصل به یک عملگر کنترل می گردد.

نیدل ولو ها برحسب کانکشن ورود و خروج و استم نسبت به یکدیگر به صورت مستقیم ( Straight ) ،انگل زاویه ۹۰ درجه و انگل ۴۵ درجه می باشند.

شایان ذکر است نمونه های سه راهی و چند راهی نیز در این دسته بندی قرار میگیرند ، اما به ندرت از این نمونه ها استفاده می گردد

بخش های اصلی شیر سوزنی

  • بدنه اصلی ( Body )
  • بانت ( Bonnet )
  • شفت ( Stem )
  • آب بند (Packing )