معرفی بال ولو ( Ball Valve ) شیر توپی – شیر گازی شیر توپی یا بال ولو ( ball valve ) یا شیر گازی در واقع شیری می باشد، که وظیفه انسداد و یا باز کردن مسیر سیال را به صورت تمام باز یا تمام بسته دارا می باشد. از